Вижте как ще се прилагат директните плащания тази година

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
6 Минути

Новостите засягат всички сектори на селското стопанство, които ще бъдат подпомагани

Само активни земеделски стопани ще могат да получават Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), което не е годишно обвързано с производството, става ясно от НАРЕДБА № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, която е публикувана в брой 23 на Държавен вестник.

Наредбата се обсъждаше с бранша до 27 февруари т.г.

За да се предотврати неусвояване на предвидения за България финансов ресурс от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), за периода 2023-2027 г., който е в размер на около 4, 4 млрд. евро, е наложително преди началото на кампания 2023 да е в сила национална нормативна уредба на директните плащания.

Това даде възможност, от една страна земеделските стопани да са наясно с възможностите за получаване на финансово подпомагане, а от друга, административните органи да обезпечат работата си преди стартиране на новия период.

При обвързаното с производство подпомагане с директни плащания са предвидени следните промени:

– въведено е възрастово ограничение за животните, включени в някои интервенции за обвързаната с производството подпомагане, за говеда, биволи, овце и кози;

– завишени са изискванията за реализация на продукция от заявените за подпомагане животни;

– разширен е обхватът на интервенция „Обвързано с производството подпомагане за говеда в планински райони“, като ще се подпомагат и  животни с предназначение за производство на месо;

– животните от застрашени от изчезване породи са обособени в отделни интервенции;

– подпомагането на плодовете ще се осъществява само по една интервенция за обвързана подкрепа;

– по всички интервенции за зеленчуци – полско производство и  оранжерийно производство и интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите – плодови насаждения до встъпването им в плододаване, се въвежда изискване бенефициентите да предоставят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал;

– разработена е изцяло нова интервенция – обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване;

– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство се разширява списъкът с допустими култури, като се добавят ягоди и малини;

– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури остават допустими фасул за зърно и грах за зърно (зимен и пролетен), тъй като тези култури, обрани в ранен етап са зеленчуци и не са протеинови култури;

– по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи за нишесте, лук и чесън) по отношение на културата „картофи“ кандидатите за подпомагане трябва да са регистрирани, съгласно чл. 22 от Закона за защита на растенията;

– предвижда се и прилагането на нова интервенция, насочена към най-дребните производители на плодове и зеленчуци, които се намират в планински райони. Помощта е предназначена за стопанства до 1.5 ха, допустими култури са фасулът, както и всички допустими видове плодове и зеленчуци по останалите интервенции с изключение на картофи, които могат да се подпомагат само ако са предназначени за производство на нишесте.

– По отношение на преходната национална помощ с наредбата се уреждат следните интервенции: интервенция за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството; интервенция за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството; интервенция за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството.

По интервенцията за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството има промяна в досегашния референтен период, който вече е 2016 – 2018 г.

ДФЗ: Всички стопани ще могат да подадат в срок заявленията си за Кампания 2023

Промяна е налице и в референтната дата по интервенцията за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, който е 31 декември 2018 г. Допустими за подпомагане по нея са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 50 % от референтния брой животни.

Наредбата предвижда подпомагане по интервенцията за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството, да се предоставя за животни на възраст от 12 месеца до 84 месеца за овце и до 108 месеца за кози.

 

В рамките на Стратегическия план са разработени 8 екосхеми

В рамките на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. са разработени 8 схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (екосхеми).

Екосхемите в директните плащания ще бъдат доброволни за прилагане и участие от страна на земеделските стопани и за подпомагане по тях може да бъде заявено цялото или част от стопанството. С тях ще се предложат допълнителни финансови стимули за въвеждането и прилагането на агро-екологични практики, които са полезни за климата и околната среда. Целта е да се насърчи постигането на благоприятен ефект за климата и природните ресурси посредством допълнителни изисквания, надграждащи обичайната земеделска дейност върху площта.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА