Доц. Мария Станимирова: 90% от студентите по “Аграрен бизнес” на ИУ-Варна се реализират в земеделието

Лилия Александрова
Лилия Александрова
7 Минути

90% от завършилите обучението си в специалността „Аграрен бизнес“ на Икономически университет – Варна се реализират в своята професионална област. Това съобщи днес доц. д-р Мария Станимирова, ръководител катедра “Аграрна икономика”, която участва в последното издание на „Агрозона“ по радио „Фокус“. Акцент на предаването беше висшето селскостопанско образование.

В аграрната сфера се предлага образование на добро равнище, според нея. „Партнираме си успешно с колегите от УНСС, както и със съответните катедри в Стара Загора, Пловдив и Свищов“, посочи тя и допълни: „В университет като нашия приемът по специалността „Аграрен бизнес“ към катедра „Аграрна икономика“ е първо желание, съответно подредбата по специалности се осъществява при кандидатстването, а не по разпределение на кандидатите впоследствие. От тази гледна точка и при нас, както и в другите университети броят на местата с държавна поръчка е значително по-нисък в сравнение с предходни години и вероятно бройките ще бъдат усвоени още на първо класиране. Записването на класираните студенти във Варненския икономически университет е от днес до 14 юли.“

В специалност „Аграрна икономика“ на първо класиране всички бройки държавна поръчка са заети. Очаква се интерес и по отношение на платения прием.

През последните години Икономически университет – Варна активно си сътрудничи с практиката и се отчита наистина сериозното търсене на кадри. „Има какво да се направи по отношение на по-атрактивното представяне на аграрните специалности“, смята доц. д-р Мария Станимирова,“Със сигурност на входа виждаме много мотивирани младежи от семейства, които развиват аграрен бизнес. Работим с удоволствие с тях, защото са амбицирани да изучават спецификата на икономиката в селското стопанство.“

Обучения през юли

„Много са направленията, в които поставяме приоритет през последните години. Всеки семестър организираме посещения на стопанства по всяка дисциплина, както и поредица от семинари насочени както към земеделските производители, така и към нашите студенти. На 14 юли предстои семинар на Национална служба за съвети в земеделието на тема “Маркетинг и иновации при реализация на земеделска продукция”. На 25-26 юли предстои обучителен семинар към Камарата на независимите оценители в България, насочен към особеностите на оценяването на земеделски земи“, съобщи преподавателят.

„През годините сме се опитвали да предлагаме на колегите от бизнеса експертната помощ, от която имат нужда и на свой ред ние разчитаме на тяхната помощ да развиваме обучението по специалността, интереса към реализацията в аграрната сфера. Мисля, че осигуряваме много добри възможност за последваща реализация на студентите“, каза още тя.

Над 90% от студентите по специалността „Аграрен бизнес“ успяват да се реализират, и то още докато завършат. Една част от тях развиват собствен бизнес с помощта, която университетът предлага за кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони. „Ние ги насочваме и за стартиране на собствен бизнес. Възможности за реализация има и в общинските и областните структури на земеделието, стажантските програми на Национална служба за съвети в земеделието, както и в големите аграрни фирми за производство и търговия на земеделски продукти, семена, торове и техника,“ казва доц. д-р Мария Станимирова.

Големите аграрни фирми търсят високо ниво на владеене на английски език, затова се обръща внимание и на езиковата подготовка на студентите.

Дисбаланс между търсене и предлагане

Във висшето аграрно образование съществува едно неравновесие между търсене и предлагане, посочи проф. Пламен Мишев от Университета за национално и световно стопанство. „Образованието е добре структурирано – има Аграрен университет в Пловдив, където са агрономите, в университета в Стара Загора са зооспециалистите, в София са аграрикономистите. За разлика от доц. Станимирова, той е е на мнение, че проблемът е в това, че макар бройките по държавна поръчка да намаляват всяка година, младите специалисти не отиват да работят по направление, поради което се получава дисбаланс. Висше и средно образование завършват доста младежи, но те не работят в сектора, където заплащането е изключително ниско. Поради това има недостиг на кадри в производството“, каза преподавателят.

вода, земеделие, Agrozona.bgТенденция може да бъде променена с постепенното повишаване на заплащането и повишаване на атрактивността на сектора, по думите на проф. Пламен Мишев. В противен случай младежите ще продължават да предпочитат да работят във Великобритания.

Нивото на преподаване в аграрните специалности е добро, категоричен е преподавателят от УНСС. „Следим какво се преподава по света, стремим се да усилим връзките с практиката и т.н. Местата за обучение по държавна поръчка намаляват всяка година, и тази година са много свити. Всички бройки са запълнени. Част от специалностите могат да изпитат известно затруднение с намирането на хора, защото се конкурираме с по-атрактивни специалности като Международни икономически отношения, Финанси и Счетоводство. “, посочи проф. Мишев.

Има проблем с намирането на отговорни управленски кадри в земеделието

Проблеми с липсата на кадри в селскостопанския сектор има, но коронакризата повиши възможностите за наемане на кадри, каза Иван Парушев, зеленчукопроизводител от Варненско и партньор на катедра „Икономика“ в Икономически университет – Варна. Проблемът остава при набирането на служители на отговорни управленски позиции, на инженери. „Търсим съдействие от браншови организации и висши учебни заведение, с които си партнираме, за да достигнем среда, която е по-трудна за достъп, ако нямахме тези контакти”, посочи стопанинът.

„Имаме добро партньорство с катедра „Икономика“ в Икономически университет – Варна. По време на чисто практическите срещи, които провеждаме с научната общност и с млади земеделци успяваме да придобием знания. Приятно съм изненадан от интереса, който имат младите към динамиката на управление в земеделието“, каза още Иван Парушев.

Лилия Александрова е журналист в „Агрозона“ от 2013 г. Има магистърска степен по Международни отношения и бакалавърска степен по Бизнес администрация. Интересите ѝ са в областта на политическата интеграция и Европейския съюз, агропредприемачеството, образованието, труда и социалната политика.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements