Въвеждат забрана за любителски риболов в язовир “Панчарево”

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Любителският риболов на Софийския водоем ще бъде забранен за срок от 1 година

Уведомление за стартиране на производство по издаване на заповед на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за любителски риболов в язовир „Панчарево“ за срок от една година е публикувано в сайта на Министерство на земеделието (МЗм).

Съгласно разпоредбите на чл. 30, ал. 3, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) министърът на земеделието съгласувано с министъра на околната среда и водите определя временни забрани за стопански и любителски риболов във водни обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА или отделни зони от тях с цел опазване на популациите от риба и други водни организми.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 66 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс Министерство на земеделието уведомява за стартиране на производство по издаване на общ административен акт (заповед) на министъра на земеделието за въвеждане на забрана за любителски риболов в язовир „Панчарево“ за срок от една година.

Въвеждането на временно ограничение за риболов ще намали натиска от любителския риболов върху рибните популации в язовира, и е една от мерките, които ще спомогнат за подобряване на екологичното състояние на водоема.

Писмени предложения и възражения могат да се подават до 16-ти януари

Уведомявам Ви, че може да участвате в производството, като всички писмени предложения и възражения по проекта на административен акт следва да бъдат изпращани в едномесечен срок от датата на публикуване до Министерство на земеделието на адрес: гр. София 1040, бул. Христо Ботев № 55 или на следния електронен адрес: [email protected]

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

Advertisements