Увеличават се площите за напояване в областите Сливен и Шумен

Павлина Георгиева
Павлина Георгиева
2 Минути

Площта за напояване на територията на област Сливен ще бъде увеличена до 15 723 дка, а в Шумен до 15 321 дка

Увеличават се площите за напояване в областите Сливен и Шумен. Това става възможно чрез реахабилитация на напоителни канали, която се финансира по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г.

Площта за напояване на територията на област Сливен ще бъде увеличена до 15 723 дка. Това ще се постигне чрез реконструкция на магистрален канал, от който се подава вода в участъка от с. Гавраилово до с. Тополчане. Към момента на подготовката на проекта, напояваните площи за последната стопанска година са били общо 9 380 дка. Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е  8 150 735  лв. без ДДС.

Площта за напояване на територията на област Шумен ще се увеличи до 15 321 дка чрез реконструкция на напоителен канал „Виница“. Към момента на подготовката на проекта, коефициентът на полезно действие (КПД) на участъка от канала е бил 4% и чрез него е транспортирана вода до общо 2 114 дка. След реализиране на инвестицията, ще бъде възможно повишаване на КПД до близо 69%.

Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 6 413 274 лв. без ДДС.

С реконструкцията на части от напоителните канали, в двете области ще се увеличи пропускателната им способност,  водоразпределението и експлоатацията им  ще бъдат подобрени и ще се създадат условия и за по-лесното им почистване. Ремонтните дейности целят намаляване на загубите на вода и предотвратяване  от наводняване на прилежащи земеделски земи.

Павлина Георгиева завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. В Аgrozona приоритет са й биологичното земеделие и здравословните храни, розопроизводството, пчеларството, ловът и риболовът.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА