Увеличават размера на обезщетенията при изкореняване на лозя

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
3 Минути

64 стотинки за килограм винено грозде ще бъде цената, според която ще се изчислява паричното обезщетение за загуба на доход за заявления, подадени през през финансовата 2022 година, се посочва в заповед на министъра на земеделието Иван Иванов, която се издава на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 8, ал. 6 от Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. (ДВ, бр. 93 от 2018 г.) и във връзка с одобрен от министъра на зeмеделието Доклад № 93-176 от 14.01.2022 г.

Това е увеличение средно с 5 ст. на килограм в сравнение с финансовата 2021 гь когато обезщетението за лозарите бе в размер на 0.59 лв. за килограм винено грозде.

Парично обезщетение за загуба на доход се предоставя на бенефициери, получили финансова помощ за изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, за които се издава или е издадено разрешение за презасаждане в съответствие с националното законодателство.

Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване на индивидуално определени площи, най-малко 7 дни преди неговото начало. Изпълнителната агенция по лозата и виното предоставя на ДФ „Земеделие“ данни за: лицето, което извършва изкореняването; индивидуализация и подробно описание на агротехническото състояние на площите, на които се извършва изкореняването.

Паричното обезщетение е предназначено да компенсира загубата на приходи в периода до встъпване в плододоване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две години, с цел полагане на грижи за същите и опазване на околната среда.

Паричното обезщетение за загуба на доход се изчислява на база среден годишен добив на хектар за период от две години преди извършване на изкореняване, умножено по реално засадената площ и умножено по определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите цена за килограм грозде.

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА