Увеличават подпомагането по кризисните мерки в лозарството, облекчават приема

Юлиана Стоичкова
Юлиана Стоичкова
4 Минути

До 31 юли ще се подават заявления за събиране реколтата на зелено

Промени в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. предвиждат новости в т.нар. кризисни мерки в областта на лозарството. Документът е в процедура на обществено обсъждане до 13 юли т.г. С изменението на наредбата се предвижда да се осигури прилагане на мерките за подпомагане в лозаро-винарския сектор съобразно въведените от Европейската комисия временни извънредни мерки за смекчаване на негативния икономически ефект върху сектора от множеството непредвидени обстоятелства през последните 3 години.

Мотивите за Министерство на земеделието и храните за предложените промени в наредбата се отнасят до:

– Увеличен интензитет на подпомагането за дейностите по мерките от националната програма, които ще се изпълняват през 2023 г. и са договорени в периода 16 октомври – 31 декември 2022 г., както следва:

– По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – 80 на сто от одобрените разходи;

– По мярка „Инвестиции в предприятия“ – 60 на сто от одобрените разходи;

– По мярка „Популяризиране в трети държави“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ;

– По мярка „Информиране в държавите членки“ – 60 на сто от одобрените разходи, като помощта може да бъде допълнена с 20 на сто от одобрените разходи държавна помощ;

– Прилагане на мярка „Събиране на реколтата на зелено“ по облекчени правила и през 2023 г. със срок за прием на заявления за предоставяне на финансова помощ до 31 юли 2023 г. и 60% финансова помощ от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на интервенцията.

Предвидено е допълнение и към условията за подаване на заявления за междинно плащане по мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“, които бяха предвидени за 2023 г. и с които се облекчава преходът между прилагането на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. За прилагане на процедурата по подаване на заявления за междинно плащане няма да бъде необходимо удостоверение за приключили дейности, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното, тъй като междинното отчитане не предполага изцяло изпълнени дейности по сключен договор, а отчитане на извършени разходи поне 30 на сто от общото договорено подпомагане.

В проекта на наредба е предвидено и допълнение към изискването за разглеждане на заявленията за междинни плащания по мерките „Преструктуриране и конверсия за лозя“ и „Инвестиции в предприятия“ за 2023 г. – дерогация от изискването за предоставяне от бенефициерите на удостоверения за приключили дейности, издадени от ИАЛВ. Междинното отчитане не се отнася до цялостно приключване на дейности, а до извършени разходи в размер поне на 30 на сто от одобрената финансова помощ и издаването на такова удостоверение е неприложимо към тази процедура.

 

Юлиана Стоичкова завършва Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Дълги години се занимава с печатни медии в областта на градинарството и цветарството. В agrozona.bg приоритет са й производството и пазарите на плодове и зеленчуци, лозарството и винарство, пазарът на земя и хоби градинарството.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама

РЕКЛАМА