Етикет: зеленчицу

Завършва проектът за иновации в индустриалното замразяване на плодове и зеленчуци на...

Предстои заключителната конференция за популяризиране на извършените дейности и пoстигнатите резултатите по проект BG051PO001-7.0.07-0133 „Трансфер на

РЕКЛАМА