Етикет: Западен Балкан

Обявяването на природен парк “Западен Балкан” ще спомогне за социалния и икономическия...

В България е защитена едва 5,3% от територията на страната. За сравнение

РЕКЛАМА