ichera

Публикуваха годишната програма за финансиране на подхода ВОМР

Земеделското министерство публикува Индикативната годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмите, осигуряващи финансиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за 2017 г. Мултифондовите стратегии …