Етикет: туристическа информация

Отделят промените в Закона за туризма, касаещи единната система за информация

Регистрите на хотелите ще са свързани с Министерството на туризма, Министерството на

РЕКЛАМА