Етикет: трипъстър кълвач

Екоексперти: Глухарите, трипръстият, и белогърбият кълвач продължат да изчезват от територията на...

Запазването на вековните гори и обявяване на нови защитени зони е единственият