Етикет: търговско салдо

Какви земеделски продукти изнася Румъния и за къде?

За първите 10 месеца на 2014 г. от земеделските стоки и храните Румъния е

Намалява износът на България за трети страни

Износът на България за трети страни за периода януари - март 2014

НСИ публикува данни за вноса и износа на България за ЕС

През първите два месеца на новата година износът на България за Европейския

Нараства отрицателното търговско салдо при плодовете, зеленчуците и произведените от тях храни

Тенденцията от 2012 г. за отрицателно търговско салдо при плодовете и зеленчуците

РЕКЛАМА