Етикет: Стратегията за хидромелиорации

Проектът на Стратегията за хидромелиорации – за обществено обсъждане

Проектът на Стратегията за хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите