Етикет: стени

Приета е наредбата за язовирните стени

Наредба регламентира задълженията на собствениците на язовирните стени. Министерски съвет прие Наредбата

У нас все още има язовирни стени в частично неизправно състояние

Не се осъществява своевременно или въобще не се осъществява техническа поддръжка и

Скъсани стени на два язовира са причинили потопа в Мизия

Скъсване на стените на два язовира са причинили пагубните наводнения в Мизия.