Етикет: стартова помощ

Наредбата на мярката за малките стопанства – в началото на април

Наредбата за прилагане на мярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки

Последен ден за кандидатстване по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски...

Днес е последният ден, в който младите стопани могат да подадат заявление

Какви са условията за финансиране по мярка 6.3 – стартова помощ за...

Условията за получаване на стартова помощ за развитието на малки стопанства са