Етикет: райони с природни ограничения

Проучване на ЕК: Стопаните в райони с природни ограничения са с над...

Тези райони обхващат 59% от използваната земеделска площ в ЕС Без плащания

Над 9 млн. лв за земеделие в необлагодетелствани райони

Над 9 млн. лева ще получат фермерите от необлагодетелстваните райони в страната,