Етикет: ПРСР 2007-2013 г.

Предстои подписването на договорите по мярка 121 на ПРСР

В следващите седмици предстои подписването на одобрените проекти по мярка 121 „Модернизиране

Най-много гаранции на проекти по ПРСР 2007-2013 г. са дадени за говедовъдство...

От подкрепените в България кредити от Гаранционната схема по ПРСР 2007-2013 г.

Промени в Наредба 11 за мерки 211 и 212

Земеделските стопани от необлагодетелстваните райони да извършват земеделска дейност 5 последователни години

РЕКЛАМА