риба

Рибовъдно стопанство изграждат със средства по ОП „Рибарство”

Изграждането на рибовъдно стопанство до река Тунджа ще бъде финансирано със средства по Оперативна програма „Рибарство”. Договорът по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” е с компанията „Профитера” ООД от гр. …