Етикет: проф. Тотка Митова-Трифонова

22 млади учени от института „Пушкаров“ ще повишат квалификацията си по европейски...

Двадесет и двама млади учени и пост – докторанти от Института по

Агроекологичните плащания стимулират опазването на почвеното плодородие

За опазване на почвите у нас от разрушителните ерозионни процеси голяма роля