Етикет: ППЗСПЗЗ

Земеделските масиви могат да включват проектираните полски пътища

До 20-и септември ще е срокът за обявяване в регистъра и картата на

Без фермери със задължения в предварителния регистър на ППЗСПЗЗ

Фермери, които не са изплатили задълженията си към държавния и общинския поземлен

Подаването на декларации по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ ще...

Декларациите по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ ще получат задължителен

Advertisements