Етикет: Постоянно затревени площи

Ръководство обобщава изискванията за допустимост за постоянно затревените площи

Информационни срещи и посещения на примерни пасища ще се проведат за земеделците

До края на април ще бъдат изпратени всички писма по “Агроекология и...

До края на април най-късно всички бенефициенти по агроекологичната мярка ще получат

МЗХ одобри окончателните слоеве „Площи, допустими за подпомагане” и „Постоянно затревени площи”

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева одобри окончателния специализиран слой „Площи,

Advertisements