Етикет: подмярка 6.4.1

Увеличават бюджета по подмярка 6.4.1, насоките за кандидатстване още се обсъждат

С над 32 млн. лв. се увеличава бюджетът по подмярка 6.4.1 „Инвестиции

Предимство за два района при инвестиции в неземеделски дейности

Допустими кандидати по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ са микропредприятия и