Етикет: подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“

ДФЗ отхвърли 90% от проектите за занаяти по подмярка 6.4.1

Само два проекта за занаяти са допуснали от ДФЗ до следващ етап

Остават само 3 дни до крайния срок за кандидатстване по подмярката за...

Три дни остават до крайния срок, който изтича на 7 декември, за

Предимство за два района при инвестиции в неземеделски дейности

Допустими кандидати по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“ са микропредприятия и