Етикет: отрасли

ПЧИ през 2014 г. намаляват на годишна база

През 2014 г. България e привлякла по-малко чуждестранни инвестиции в сравнение с

Бизнес климатът през ноември се повишава с 0.5 пункта спрямо предходния месец

През ноември общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта