Етикет: одобрени

Одобрени са проекти по подмярка 19.3 за подготовка и изпълнение на дейности...

Одобрените проекти са с 100% финансиране Одобрени за финансиране на седем проектни

Одобрени са проекти за инвестиции в технологии за лесовъдство по подмярка 8.6

Одобрените проекти са на стойност малко над 2,7 млн. лв. 10 проекта

1473 проекта по подмерки 6.1 и 6.3 са одобрени за финансиране

Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени, ще получат уведомителни писма за одобрение

474 проекта са одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам”

474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини са били

ДФЗ одобри 44 проекта по ПРСР на обща стойност 55,2 млн. лв

Инвестиционните предложения са по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства, 226 “Възстановяване

МИГ Добричка отчете 93,35% изпълнение на стратегията за местно развитие

МИГ Добричка е една от първите 16 МИГ в страната на които