Етикет: обвързани плащания

Обвързаните с продукция плащания в новата ОСП ще бъдат 15%

Обвързаните с продукция плащания в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще възлизат

Плащанията в новата ОСП

Средствата, отделени за земеделие в Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г.,

Advertisements