Етикет: общности

Директори на МИГ-ове: Реализацията на ВОМР е застрашена

Реализацията на подхода Водено от общностите местно развитие в рамките на подхода