Етикет: мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Над 43,5 млн. лева са изплатени за преструктурирани през 2017 г. лозя

Над 43,5 млн. лева или по-точно 43 571 474 лева са изплатени

Над 10 млн. лв. са заявени по мярка „Преструктуриране и конверсия на...

 Над 10 млн.  лв. са заявени по мярка „Преструктуриране и конверсия на

От 30-и май започва прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 30-и май започва прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия