Етикет: мярка 7

100 млн. евро по мярка 7 за тазгодишния прием

100 милиона евро е бюджетът по мярка 7 „Основни услуги и обновяване

Общините ще могат да кандидатстват за повече от 850 млн. евро по...

Като публични бенефициенти общините ще могат да кандидатстват за повече от 850

Васил Грудев: От 1-и юни 2016 г. предвиждаме отваряне на първите подмерки...

От 1-и юни 2016 г. предвиждаме отваряне на първите подмерки от мярка