Етикет: мярка 213

Проект предвижда нови четири защитени зони да влязат в Натура 2000

Земеделските производители в нови четири защитени зони, попадащи в обхвата на мрежата

Изплатени са средствата за земеделски земи в „Натура 2000”

Компенсаторните плащания по мярка 213 от Програмата за развитие на селските райони