Етикет: Мирослав Александров

Екарисажът в Шумен спира работа от днес

Шуменският екарисаж, който е най-големият в страната спира своята работа от днес.

Шуменският екарисаж спира обезвреждането на животински трупове заради държавен дълг от над...

Шуменският екарисаж спира работата си по извозването и обезвреждането на животински трупове