Етикет: миграционен път

ЕК предяви иск срещу България заради ветрогенераторите в Североизточна Добруджа

Европейската комисия предявява пред Съда на ЕС иск срещу България за неизпълнение на задълженията за защита на уникални местообитания и