Етикет: медоносни растения

Насоките по подмярка 8.1: Минимум 10% от заселяването трябва да е с...

  В момента се изготвят Насоките за кандидатстване за подпомагане по подмярка

Нова възможност за пчеларите по “Агроекология и климат”

Разгорещен дебат предизвика предложената от МЗХ нова агроекологична дейност по мярка 10

Комитетът за наблюдение одобри критериите и точките за ранкинг по подмярката за...

Комитетът за наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2015-2020 г.