PRSR

Програмиране в последния момент

Материал на Петър Лазов, сп. Агрозона, Април 2013 г. Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период 2014-2020 е най-важният документ, по който ще се развива българското земеделие …