Етикет: Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Комбинатите са преработили с близо 19% по-малко зеленчуци

Все още първенството държат домати, пипер и картофи През 2021 година са

Подписани са нови договори за над 9 милиона лв. по ОП “Рибарство”

6 договора на обща стойност 9 306 303 лв. сключи ИАРА с бенефициенти

РЕКЛАМА