Етикет: финансови корекции

Облекчават се административните процедури при възстановяване на средства по европроекти

Правителството прие промени в Методологията за определяне на финансови корекции във връзка

Предприети са мерки за по-бързото изпълнение на общинските проекти по ПРСР

Намаляване на сроковете за одобрение на предложенията и на тръжните процедури, увеличаване