Етикет: етанол

Вносът на етанол в ЕС бележи годишен ръст от 170%

Вносът на етанол в ЕС през 2019 г. бележи увеличение със 170%

Гражданите на ЕС подкрепят употребата на конвенционални биогорива

Мнозинството от гражданите на Европейския съюз вярват, че биогоривата произведени от остатъци

Китай увеличава производството на етанол

В Китай значително се разраства етаноловото производство. Прогнозите сочат, че към 2020

Китай ще изнася зърно

Китай разполага с огромни количества зърно и планира да се освободи от

Етаноловият триъгълник между ЕС, Перу и САЩ

Перу се възползва от премахването на митата за внос на етанол в

Инвестициите на ЕС в биогорива намаляват заради политически разногласия

В последните години ЕС не инвестира активно в производство биогорива, въпреки че

Странични продукти на етанола могат да заместят вноса на фураж в ЕС

Концентрат на квасен протеин, който е качествен страничен продукт на някои видове

РЕКЛАМА