IMG_8000

Европейските синдикати разработват паспорт от умения и компетенции на работещите в земеделието

Международен работен семинар на тема „Достъп на работещите в земеделието до дейности по обучение и квалификация” се провежда днес в София. Домакин на тридневния форум е Федерацията на независимите синдикати …

FNSZ_konferencia

Квалификацията в земеделието обсъждат на регионална конференция в София

Професионалната квалификация за екологосъобразни земеделски дейности трябва да бъде приоритет в обучението. Това подчерта зам.-министър Светлана Боянова по време на регионална конференция за изграждане на европейски секторен комитет по квалификация …