Август 14, 2022

Директни плащания и пазарна подкрепа