1155002_70100397

Пет гиганта владеят света на млякото

Битката над млечните продукти е в ход и коренно ще промени посоката на световната система за храна и живот на хората Млякото има изключително голямo значение за здравето и поминъка …