царевица

ИАСАС призна 14 хибрида царевица на Селскостопанска академия

Със заповед на Министъра на земеделието и храните беше одобрено решението на Експертната комисия по царевица, сорго, картофи, зеленчукови и овощни култури, към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол …