Austia_ 22-25 mart 2011 199

Месопреработвателите в ЕС притиснати от по-високите цени на свинете

Цените на свинете в по-голямата част от Европейския съюз са се увеличили с нови рекордни стойности през последния месец, което води до проблеми за преработвателите, които казват, че маржовете са …