lista fotosinteza

Учените се опитват да създадат изкуствена фотосинеза

Естествената фотосинтеза, тази необикновена способност на растенията да трансформират слънчевата светлина в полезна енергия, на практика поддържа целия живот на планетата (с малки изключения). Това обаче не е достатъчно за …