rumania'09-10 018

Използването на Bt-царевица може да има положителни ефекти

Швейцарската национална изследователска програма „Ползи и рискове от отглеждането на генно модифицирани култури” не откри доказателства за вреди върху здравето или околната среда породени от генетично модифицирани организми (ГМО). Според …