Васил Николов

Проф. Николов, директор на ИАСРЖ: Някои породи излизат от защитеност заради субсидиите

Има породи автохтонни животни, които към момента излизат от застрашеност, защото отглеждането им се подпомага със европейски субсидии по мярка „Агроекология и климат“. Фермери се наемат да ги отглеждат само …