planina

Обявяването на природен парк „Западен Балкан“ ще спомогне за социалния и икономическия напредък в Северозападна България

В България е защитена едва 5,3% от територията на страната. За сравнение в Германия делът на защитените територии е 54%, в Швейцария – 29%, а средният процент за Европа е …