ekoputeki_gori

Българска и румънска дървесина ползва германският и австрийският бизнес

Близо 30% дървесина от румънски гори ползват преработвателите в Австрия и Германия. Значителни количества суровина доставят и българските гори на бизнеса на тези европейски страни. Така практически високо развитите европейски …

Вековните гори в България са около 10%

Горите на над 100 години в момента у нас са около 10%, което не е много в сравнение с Европа. В Швейцария например 100-годишните гори са 40 %, а в …