Sunset on green Field Landscape

Доклад: ЕС трябва да инвестира в „знание на хектар“, за да увеличи производителността в земеделието

Земеделието на ЕС трябва да се фокусира повече върху опазването на околната среда и развитието на „знанието на хектар“, за да отговори на предизвикателствата за производство на повече храна на …