aquaculture

ДФЗ изплати над 1.1 млн. лева за проекти за развитие на сектор „Рибарство“

Държавен фонд «Земеделие»-Разплащателна агенция извърши авансово плащане на стойност 469 006 лв. на бенефициент с проект за „Размножаване на езерен рак, отглеждане на еднолетни рачета в рециркулационна система, при разработени биотехнологични …

iara

В началото на 2015 г. отварят всички мерки по ОП „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“

Началото на следващата година е оптимистичният срок, в който всички мерки по програма „Морско дело и рибарство 2014-2020 г.“ може да бъдат отворени, при това едновременно. Това обяви зам.-министърът на …