pari subsidii

Земеделските фондове разпределят големи дивиденти сред акционерите си

Докато дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), инвестиращи в земеделска земя, са увеличили печалбата си за миналата година и очаквано това се отразява на парите, които разпределят между акционерите си, …